Vizyon-Misyon


Vizyonumuz:

Aklın ve bilimin yolunda topluma model olacak ilkeli, erdemli, çalışkan bireyler yetiştiren ve Türkiye’yi modern toplum olmaya yönlendiren örnek ve öncü kurumlardan birisi olmaktır.

Misyonumuz:

Amacımız gençlerimizi yaşama saygılı, ulusal ve evrensel değerleri özümsemiş, toplumsal sorumluluklarının bilincinde, demokratik ve laik Cumhuriyete sahip çıkan, ulusal ve kültürler arası kavrayışa sahip, çağın getirdiği değişim ve gelişmelere açık, düşünen, sorgulayan, okuyan, en az bir yabancı dili etkin kullanabilen, çevresine duyarlı, sportif ve estetik anlayışı gelişmiş, sosyal ve akademik yönden nitelikli bireyler olarak yetiştirerek onları yüksek öğrenime ve başarılı geleceğe hazırlamaktır